tec-speed 4.0 - VT-462 (L) PP NF/LF

Low Dk / Low Loss No & Low Flow Prepreg
/126