tec-speed 4.0 (VT-462 (L) PP NF/LF)

Low Dk / Low Loss No & Low Flow Prepreg
/126